CO2-bewust niveau 5

CO2 Prestatieladder Schot Infra

CO2-bewust niveau 3

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat een bijdrage levert aan het proactief reduceren van de CO2-uitstoot als gevolg van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt dat daarbij gehanteerd wordt is maximaal gericht op het eigen initiatief, behaalde resultaten en innovatie.

Het doel van de prestatieladder is om bedrijven:
• Te stimuleren de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen
• Continu bezig te zijn met zoeken naar mogelijkheden om hun eigen CO2-emissie terug te dringen
• Daadwerkelijk maatregelen uitvoeren die dit bewerkstelligen
• Verworven kennis transparant te delen met collega's, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en overheden om zo gezamenlijk de CO2-uitstoot te reduceren

Co2 prestatieladder Schot

Schot Infra heeft zich gecommitteerd aan de CO2-prestatieladder en wil door continu de bedrijfsvoering te verbeteren lagere CO2-emissies, minder energiekosten, materiaal- en materieelbesparing bereiken. Daarnaast zet Schot Infra zich in om de CO2-uitstoot in de keten te verlagen.

Volg deze link voor een pdf.file van de Nieuwsbrief van april 2024 over de milieuprestaties (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2023 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Herziene nieuwsbrief van oktober 2023 over de milieuprestaties (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Herziene periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2023 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Nieuwsbrief van april 2023 over de milieuprestaties (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2022 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Nieuwsbrief van september 2022 over de milieuprestaties (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2022 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Nieuwsbrief van maart 2022 over de milieuprestaties (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2021 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Nieuwsbrief van augustus 2021 over de milieuprestaties (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2021 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2023 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2022 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2021 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2024 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2023 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2022 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van het Milieu- / CO2-communicatieplan 2020 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Actualisatie 2023 van de gemaakte ketenanalyse in 2020 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Ketenanalyse inhuur materieel en brandstof 2020 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Beleidsverklaring (Schot Infra)

Vestigingen Schot Infra, Sloop & Milieutechniek

Vestiging Alkmaar
Ivoorstraat 12A
Alkmaar
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Leeuwarden
Morseweg 19a 
Leeuwarden​
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Groningen
Tallinnweg 8
Groningen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Kampen
Carlsonstraat 23
Kampen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere​
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl

Contactgegevens Schot Infra

Bezoekadres:
Vreekesweid 46, 1721 PR, Broek op Langedijk
Correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Schot Infra
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden