Nieuws Koeltransportbedrijf Dailycool

november 14, 2023
Gemeente Schagen “Herinrichting Koorndijk/Kalverdijk fase 2 te Tuitjenhorn”

Gemeente Schagen “Herinrichting Koorndijk/Kalverdijk fase 2 te Tuitjenhorn” In opdracht van gemeente Schagen wordt door SCHOT Infra de “Herinrichting Koorndijk / Kalverdijk fase 2 in Tuitjenhorn” uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Koorndijk (kruising Noorderlicht) tot en met Kalverdijk (kruising Het Kromwater). De riolering wordt vervangen en de Koorndijk / Kalverdijk wordt ingericht als […]

Lees meer
november 9, 2023
Vervangen oeververdediging Tolweg

In opdracht van Gemeente Uitgeest / de BUCH is door SCHOT Infra in “bouwteam” de bestaande beschoeiing langs de watergang aan de achterzijde van Tolweg 4-8 vervangen. In het park aan de Darse is er een watercompensatie gerealiseerd. Na een inventarisatie door Tijhuis Ingenieurs bleek dat de bestaande beschoeiing over het gehele traject in slechte […]

Lees meer
november 8, 2023
Elektrisch opknappen van stegen te Zaandam

In vervolg op het project “Riolering en herinrichting Botenmakersstraat – Herengracht te Zaandam” heeft SCHOT Infra opdracht gekregen om ook de stegen tussen de Herengracht en Stationsstraat op te knappen. Na het opschonen van de steeg kon de aanwezige tegelverharding worden verwijderd. Vervolgens is er een drainagestelsel met straatkolken aangelegd om wateroverlast te voorkomen. Tevens […]

Lees meer
november 2, 2023
Grote putten 1e J.C. Mensinglaan te Aalsmeer

In opdracht van de Gemeente Aalsmeer heeft SCHOT Infra twee putten 3450*1950*2800 mm (l*b*h), ingebouwd in het bestaande rioolstelsel. Na het verwijderen van de bestaande inspectieput en het vrijmaken van de bestaande leiding ø1550 mm uitwendig kon de eerste put over de leiding ø1550 mm worden geschoven. Dit riool ø1250 mm inwendig diende als bergingsriool […]

Lees meer
september 14, 2023
Reconstructie kruispunt N357- Doniaweg te Hallum

De 1e opdracht van Provincie Fryslân is een feit. In combinatie met Heijmans Infra zijn we tot begin december 2023 werkzaam aan het drukke kruispunt Provinciale weg N357-Doniaweg te Hallum. Na eerst 2 tijdelijke bypasses te hebben gemaakt, zijn we deze week de opbreekwerkzaamheden begonnen. De aankomende 2 maanden zullen we het kruispunt transformeren tot […]

Lees meer
september 13, 2023
Riolering Exmorra

Na de bouwvakvakantie zijn wij in opdracht van de Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân de werkzaamheden t.b.v. het project ‘Riolering Exmorra’ aan de Dorpstraat en Dominee Wilh. A. Brakelstrjitte begonnen. Op dit project moeten wij twee rioolgemalen verwijderen en daarvoor in de plaats één groot rioolgemaal aanbrengen welke middels een 400m1 lange gestuurde boring van […]

Lees meer
augustus 3, 2023
Aanleggen vispassage bij de sluis Ezumazijl

Het rijksmonument ‘Sluis Ezumazijl’ is een spui- en keersluis uit 1672 tussen de Zuider Ee en de Raskes, die in verbinding staat met het Lauwersmeer. Hier brengen wij, in opdracht van de Gemeente Noard East Fryslân en in samenwerking met Wetterskip Fryslân, een vispassage aan zodat de vissen van zoet naar brak water en andersom […]

Lees meer
augustus 1, 2023
Uitbreiding Contitank BV & Verborg Group BV te Farmsum

Begin juni j.l. zijn wij begonnen aan de uitbreiding van Contitank BV & Verborg Group BV te Farmsum. Dit bedrijf voorziet in de oplossing voor de opslag en het transport van dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Voor dit mooie bedrijf mogen wij de funderingen voor 12 nieuwe opslagtanks verzorgen. Dit betekend 500 boorpalen van […]

Lees meer
augustus 1, 2023
Gemalen Elahuizen en Groote Noordwolderpolder inclusief vispassage en faunatoren

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Schot Infra het afgelopen jaar hard gewerkt aan het project “Gemalen Elahuizen en Groote Noordwolderpolder inclusief vispassage en faunatoren.” Op dit project hebben wij de omliggende watergangen verruimd, de aanliggende wegen opgeknapt, een vispassage en een faunatoren aangebracht en hebben we 2 oude poldergemalen vervangen voor 2 compleet nieuwe […]

Lees meer
1 2 3 14
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2022 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden