Convenant duurzaam grond-, weg- & waterbouw

Convenant duurzaam GWW

Schot Infra neemt regelmatig deel aan Convenant overleggen met (gemeentelijke) opdrachtgevers en andere marktpartijen. Doel van deze bijeenkomsten is kennisdeling, bevorderen van innovatie, het verminderen van faalkosten en verspilling van openbare middelen door middel van procesverbetering tegen te gaan.

Deelname aan een Convenant vergt tijd, inspanning, is niet vrijblijvend en geeft geen garantie op het verwerven van projecten. Kennisdeling en kennisvergroting staan daarbij centraal, zowel bij de marktpartijen als bij de regionale overheden. Deelname valt onder het duurzaam ondernemen en vergt een investering van tijd en geld. Daarentegen biedt deelname significante voordelen zoals:
• Sneller toepassen van innovaties bij projecten
• Sterke verbetering van de werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers
• Vermindering van hinder voor burgers en bedrijven
• Terugdringen van verspilling door routinematig inkopen
• Toename creativiteit en verantwoordelijkheid van opdrachtnemers
• Maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling, aanleg en onderhoud van de openbare ruimte

De deelnemers aan een convenant krijgen na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden de gelegenheid om een in het convenant uitgevoerd project te evalueren en daarmee de opgedane kennis en ervaring onderling te delen van het project.

Meer weten over convenant duurzaam grond-, weg- en waterbouw? Neem contact op.

Vestigingen Schot Infra, Sloop & Milieutechniek

Vestiging Alkmaar
Ivoorstraat 12A
Alkmaar
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Leeuwarden
Morseweg 19a 
Leeuwarden​
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Groningen
Tallinnweg 8
Groningen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Kampen
Carlsonstraat 23
Kampen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere​
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl

Contactgegevens Schot Infra

Bezoekadres:
Vreekesweid 46, 1721 PR, Broek op Langedijk
Correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Schot Infra
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden