Grondwerkzaamheden

Grondwerkzaamheden schot infra

Schot Infra: kennis en ervaring in het uitvoeren van grondwerk

Grondwerkzaamheden die voor u verzorgd kunnen worden door Schot Infra zijn:
• Grondverzet en grondtransporten bij ruilverkavelingen
• De aanleg van vijvers en / of waterpartijen
• Het ontgraven van klein- of grootschalige bouwputten
• Graven van watergangen
• De aanleg of het aanpassen (verzwaren) van dijken
• Het aanleggen van ecologische oevers
• Het bouwrijp maken ten behoeve van nieuwbouw of uitbreidingsplannen

Schot Infra draagt zorg voor de juiste uitvoering van het grondwerk dat tevens van essentieel belang is voor het welslagen van natuurtechnische werkzaamheden.

Daarnaast worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd met eigen mensen en materieel. Door de ruime ervaring van onze medewerkers kunnen wij hoge producties genereren en kwalitatief hoogstaand werk afleveren.

In de uitvoeringsfase maken wij gebruik van modern en duurzaam materieel dat motorisch voldoet aan de geldende emissie-eisen voor CO2 en NOx (stikstofoxiden).

Meer weten over grondwerkzaamheden van Schot Infra? Neem contact op.

Grondwerkzaamheden schot infra
Grondwerkzaamheden schot infra
Grondwerkzaamheden schot infra
Grondwerkzaamheden schot infra

Vestigingen Schot Infra, Sloop & Milieutechniek

Vestiging Alkmaar
Ivoorstraat 12A
Alkmaar
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Leeuwarden
Morseweg 19a 
Leeuwarden​
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Groningen
Tallinnweg 8
Groningen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Kampen
Carlsonstraat 23
Kampen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere​
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
088 – 542 40 00info@schot-infra.nl

Contactgegevens Schot Infra

Bezoekadres:
Vreekesweid 46, 1721 PR, Broek op Langedijk
Correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Schot Infra
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden