Gemaal Wieuwens

Half maart zijn wij, in opdracht van Wetterskip Fryslân begonnen aan de realisatie van Gemaal Wieuwens. Dit polder-gemaal ligt nabij het dorp Easterlittens en is 1 van de 5 poldergemalen welke wij het aankomende jaar bouwen in het gebied De Greidhoeke.
Om het gemaal met “droge en schone voeten” te kunnen bereiken hebben we een rijplatenbaan van ca 800 m1 aangebracht.
Gemaal De Wieuwens, met een pompcapaciteit van 450.000 liter per uur, zal de waterstand van dit gedeelte van het poldergebied De Greidhoeke op peil houden en overtollig water overpompen naar de Franekervaart. De bouw van Gemaal Wieuwens zal eind juni 2024 gereed zijn.

wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 3wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 4wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 7wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 8
wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 1wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 2wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 5wetterskip Fryslân gemaal wieuwens easterlittens greidhoeke franekervaart 6
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden