Opmaling en Stuw te Nes

In juni dit jaar waren we in opdracht van Wetterskip Fryslan gestart met het project “Opmaling en Stuw te Nes" (Noord Friesland). In tegenstelling tot de meeste gemalen in Friesland werkt dit gemaal juist andersom. Normaal zijn poldergemalen voor het afwateren van onze polders, maar dit gemaal zorgt er juist voor dat er voldoende waterpeil is voor de akkerbouw in dit gebied tijdens de zomerperiode en haalt het water uit een lager gelegen polder. Op dit project hebben we eerst het bestaande gemaal verwijderd en zorggedragen voor een tijdelijke pompinstallatie. Om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden hebben we gekozen om het meeste werk met prefab-onderdelen te bouwen. Zo konden we in 1 dag het grootste gedeelte van het gemaal in elkaar zetten zoals in het filmpje te zien is.

 

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden