Kunstwerken De Drieban te Venhuizen

In opdracht van het HHNK heeft SCHOT Infra 5 duikers in de polder Drieban vervangen.
Drie betonnen vaarduikers en twee kunststof duikers zijn aangebracht. Om de waterhuishouding in de polder te optimaliseren worden de duikers vergroot en tevens wor-den er enkele stuwen geplaatst. Om de waterhuishouding tijdens de werkzaamheden in stand te houden zijn er noodduikers met een diameter van 1200 mm aangelegd om de doorstroming van het water tijdens de werkzaamheden te waarborgen.

Na het slopen van de bestaande duikers zijn de betonnen palen 250*250 mm, lang 14 meter geheid waarop in een later stadium de funderingsbalken voor de betonnen duiker zijn gestort. Vervolgens zijn door inzet van een 300 tons telekraan de duikerelementen van 25 ton per stuk geplaatst.

Duiker 1 aan de Torenweg is voorzien van een kantelstuw breed 4,25 meter.

Vanwege de bereikbaarheid bij duiker D2 Kesteloo is er een platenbaan aangebracht waarmee het zware materieel op hun bestemming konden komen.

Na voltooiing van de werkzaamheden is de waterstand in de polder Drieban beter beheersbaar wat diverse vormen van landbouw in deze polder ten goede komt.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden