Drainageriool en vergroening Daalmeerpad en Daalmeerplein

November 2020
In opdracht van Stadswerk072 brengen wij een drainageriool aan ter plaatse van het Daalmeerplein en langs het Daalmeerpad te Alkmaar.

In het kader van klimaatbestendigheid, vergroenen en het stoeptegeloffensief zijn het Daalmeerpad en Daalmeerplein uitgekozen als locaties waar bestrating wordt vervangen voor openbaar groen. Als gevolg van de klimaatverandering worden de grondwaterschommelingen veel groter. Met een Drainage Infiltratie Transport (DIT) riool worden de hoogste en laagste pieken van de grondwaterstand als het ware afgevlakt. Een DIT is in principe niets meer dan een geperforeerde hemelwaterafvoer naar het oppervlaktewater, in dit geval de Molentocht. Om verdroging te voorkomen, wordt tijdens droge perioden water uit de Molentocht via de drainagebuis ingelaten.

De werkzaamheden starten op het Daalmeerplein met het opnemen van bestrating, speeltoestellen en begroeiing, waar vervolgens het DIT riool wordt aangelegd, grondwerk wordt verricht en nieuwe beplanting en bomen worden aangebracht. Langs het Daalmeerpad zal een DIT riool worden aangebracht richting de Molentocht en het Daalmeerplein zal worden voorzien van nieuwe speeltoestellen.

Het drainageriool wordt aangebracht door SCHOT Infra b.v., de groenwerkzaamheden worden verricht door Stoop Groenvoorziening.

Verdere informatie is te vinden op: https://www.stadswerk072.nl/project-daalmeerpad-en-vergroening-daalmeerplein

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden