Combinatie Tussen de Westfriezen vof

 

Schot Infra voert in opdracht van combinatie Tussen de Westfriezen vof reconstructiewerkzaamheden uit voor de gemeente Hoorn. In dit bouwteamproject zijn voor drie deelgebieden nieuwe rioolstelsels en bovengrondse herinrichting ontworpen. Momenteel wordt het riool aangebracht en deels vervangen in de Poortwachter. Samen met de nog uit te voeren Volder en Kaarder maakt dit deel uit van deelgebied 1.

 

Werkzaamheden verrichten aan bestaande en nieuwe riolering zijn het werkspecialisme van Schot Infra en behoren dan ook tot de aan ons toegewezen taken binnen de combinatie. Naast Schot Infra richt mede-combinant GP Groot de bovengrond opnieuw in. In een eerder stadium heeft mede-combinant Schadenberg samen met Schot Infra de coördinatie verzorgd voor het verleggen en vervangen van NUTS-kabels en -leidingen.

 

Deelgebied 1 zal eind 2022 gereed zijn.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden