Groot onderhoud Buerweg te Bergen

Schot Infra is in opdracht van de gemeente Bergen bezig met groot onderhoud aan de Buerweg te Bergen. Het straatwerk van de rijweg vertoonde grote oneffenheden en aangezien, naast de bewoners, er ook veel fietsers gebruik maken van deze weg wordt momenteel de verharding vernieuwd.

In relatie tot de duurzaamheid en behoud van de uitstraling wordt de oude bestrating zoveel mogelijk hergebruikt in de nieuwe situatie. Daarnaast wordt onder de verharding fundatiemateriaal aangebracht om nieuwe verzakkingen zoveel mogelijk te voorkomen. Eveneens is de weg hier en daar verbreed om elkaar tegemoetkomend verkeer meer ruimte te geven voor het passeren.

Na voltooiing van de werkzaamheden zal voor de weggebruikers een veiligere situatie zijn bewerkstelligd, heeft de locatie zijn karakteristieke uitstraling zoveel mogelijk behouden en zal het comfort voor de weggebruikers zijn verhoogd.
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden