Brug Daalmeerpad te Sint Pancras

In opdracht van de Gemeente Langedijk en De Boer & De Groot civiele werken heeft SCHOT Infra bv de Civiel Technische werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de brug Daalmeerpad.

Vooruitlopend op het aanbrengen van de brug heeft SCHOT Infra bv de riolering vervangen.
Hiertoe werd de sloot afgedamd en is er sleufbekisting toegepast. De afvoer van het rioolwater werd middels noodbemaling gewaarborgd.

Ten behoeve van de nutsbedrijven zijn er tevens zinkers aangebracht.

Aansluitend op de landhoofden van de brug zijn er speciaal voor dit werk gefabriceerde schuin aflopende keerwanden geplaatst welke tevens dienst doen als opsluiting voor het straatwerk.

Na het plaatsen van de opsluitingen kon het straatwerk worden aangebracht en kon het fietspad weer voor verkeer worden open gesteld.

Na voltooiing van de werkzaamheden is er voor de fietsers over het Daalmeerpad een fraaie route gecreƫerd.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden