Bouwrijp maken nieuwbouw Nutri-Dynamics te Alkmaar

Afgelopen week is de eerste fase voor de nieuwbouw Nutri-Dynamics afgerond. In opdracht van Derckx BV maken wij het terrein bouwrijp. Door Schot-Infra is het grondwerk uitgevoerd zodat de funderingen door Van Berlo uitgevoerd kunnen worden. De aangebrachte grondverbeteringen zorgen ervoor dat er stabiel en veilig gewerkt kan worden.

Nadat de bouw is afgerond zullen wij voor Nutri-Dynamics ook de maaiveldinrichting aanbrengen. Rondom het gebouw wordt ook beplanting aangebracht die bijdragen aan de klimaatadaptie en biodiversiteit.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden