Verlenging opdracht onderhoud riolering gemeente Alkmaar

Door Stadswerk072 is aan SCHOT Infra de opdracht gegund om nog een jaar het onderhoud van de riolering in de gemeente Alkmaar te verzorgen.
SCHOT Infra voert sinds 2018 middels een raamcontract het onderhoud aan de riolering uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van nieuwe rioolaansluitingen, het herstellen van defecte kolken en kolkleidingen en het oplossen van verstoppingen in huisaansluitingen.
Stadswerk072 en SCHOT Infra gaan er voor om in een goede samenwerking het werk met wederzijdse tevredenheid uit te voeren.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden