Gemaal Prinses Margrietsluis

Aan de Platte Dijk aan het Prinses Margrietkanaal in Lemmer zijn wij de laatste weken bezig geweest met de realisatie van het gemaal Prinses Margrietsluis. Naast gemaal Luts Sud en gemaal Alde Geeuw is dit gemaal ook een onderdeel van het project
‘4 gemalen 2018’ welke wij in opdracht hebben van Wetterskip Fryslân. Eind april zal dit gemaal gereed zijn en beginnen we met het vierde gemaal in Nes ( Noord Friesland).

Het gemaal Prinses Margrietsluis heeft een pompcapaciteit van 45 m3 per minuut. Dit is 2,7 miljoen liter per uur. (Dit zijn ca. 450.000 wc doorspoelingen per uur.) Weten we weer even waarom we het Waterschap zo nodig zijn.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden