1e project van Schot infra voor de Gemeente Waadhoeke

Door de Friese Gemeente Waadhoeke is ons opdracht gegund om voor hun project “Ontwikkeling De Boech-Zuid” in het dorpje Menaam, het terrein bouwrijp te maken. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van rioleringen, voetpaden, inritten en bouwwegen.
Het leuke van dit project is dat we in de ontwerpfase een rol hebben mogen spelen. Het vertrouwen krijgen van een opdrachtgever maakt, ons inziens, dit vak het mooiste vak dat er bestaat.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden