Vervangen oeververdediging Tolweg

In opdracht van Gemeente Uitgeest / de BUCH is door SCHOT Infra in “bouwteam” de bestaande beschoeiing langs de watergang aan de achterzijde van Tolweg 4-8 vervangen. In het park aan de Darse is er een watercompensatie gerealiseerd. Na een inventarisatie door Tijhuis Ingenieurs bleek dat de bestaande beschoeiing over het gehele traject in slechte staat was. De Gemeente Uitgeest heeft ervoor gekozen om de beschoeiing te vervangen door een kunststof damwand van type Prolock Omega. Deze damwand is tevens voorzien van een kunststof deksloof en wrijfgording. Tijhuis Ingenieurs heeft hiervoor het ontwerp met bestek en tekeningen opgesteld. Prolock Omega is geschikt voor de realisatie van zwaardere damwandconstructies en wordt als duurzame bescherming van watergangen, kanalen, rivieren, meren en jachthavens toegepast. In het Prolock Omega systeem worden kunststof schermen gecombineerd met lange palen. De kunststof schermen zijn voorzien van een toplaag met een unieke UV-bescherming. Resultaat van dit alles: een levensduur van 60 jaar. De werkzaamheden zijn door de slechte bereikbaarheid door ons met een ponton vanaf het water uitgevoerd. Vooraf zijn de werkzaamheden met de bewoners goed besproken en afgestemd. Zulke werkzaamheden, direct grenzend aan de (achter)tuinen van bewoners, met groot materieel geeft nu eenmaal overlast. Tijdens de werkzaamheden is door SCHOT Infra ook het riool in de achtertuinen van de woningen vervangen. Met het eindresultaat zijn de bewoners, de opdrachtgever en wij erg content.

buch uitgeest tolweg beschoeiing kunststof damwand prolock omega 2
buch uitgeest tolweg beschoeiing kunststof damwand prolock omega 1buch uitgeest tolweg beschoeiing kunststof damwand prolock omega 3
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden