Elektrisch opknappen van stegen te Zaandam

In vervolg op het project “Riolering en herinrichting Botenmakersstraat – Herengracht te Zaandam” heeft SCHOT Infra opdracht van gemeente Zaanstad gekregen om ook de stegen tussen de Herengracht en Stationsstraat op te knappen. Na het opschonen van de steeg kon de aanwezige tegelverharding worden verwijderd. Vervolgens is er een drainagestelsel met straatkolken aangelegd om wateroverlast te voorkomen. Tevens is er openbare verlichting aangebracht in de stegen om de veiligheid te optimaliseren.

zaandam herengracht botenmakerstraat steeg wateroverlast elektrisch groene bouwkracht 1
zaandam herengracht botenmakerstraat steeg wateroverlast elektrisch groene bouwkracht 2
zaandam herengracht botenmakerstraat steeg wateroverlast elektrisch groene bouwkracht 3

De aanwezige tegelverharding is vervangen door nieuw tegelwerk. Om de geluidsoverlast te beperken en uitstoot van uitlaatgassen te voorkomen in de smalle stegen, is het werk in samenwerking met Groene Bouwkracht volledig met elektrisch materieel uitgevoerd. De bewoners van de Stationsstraat en Herengracht kunnen nu weer knap “achterom”.

zaandam herengracht botenmakerstraat steeg wateroverlast elektrisch groene bouwkracht 4
zaandam herengracht botenmakerstraat steeg wateroverlast elektrisch groene bouwkracht 5
zaandam herengracht botenmakerstraat steeg wateroverlast elektrisch groene bouwkracht 6
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden