Alkmaar, November 2021

 

Bij de Schermerweg en het Schermerpad wordt (grond)wateroverlast ervaren.

In opdracht van Stadswerk072 brengen wij momenteel een drainage-transport (DT) riool aan in het Schermerpad en de Wagenmakersstraat.

Het DT-riool zal er voor moeten zorgen dat de (grond)wateroverlast wordt verminderd en/of wordt weggenomen. 

Het Schermerpad heeft tevens een zeer beperkte werkruimte en daarnaast was er bodemverontreiniging aanwezig. 

SCHOT Infra heeft de saneringswerkzaamheden volgens de BRL7004  uitgevoerd.

Momenteel wordt het DT-riool in de Wagenmakersstraat aangebracht tot in de Schermerweg.

Vervolgens zullen de straten weer in hun oorspronkelijke staat worden hersteld.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden