Sanering Oosterdijk Bergen

Bergen, februari 2018

In opdracht van de gemeente Bergen is Schot Infra gestart met de 3e fase van de sanering van een oude stortplaats aan de Oosterdijk in Bergen.
Het terrein was van 1968 tot 1974 een vuilstortplaats voor regiogemeenten. Het vuil werd die tijd gestort in zandwinputten die tot 6 meter diep waren afgegraven.
Het gestorte materiaal bestaat uit huishoudelijk afval, tuinafval, industrieafval en bouw- en sloopafval. In 1974 waren de putten vol en zijn ze afgedekt met grond.
Na het beƫindigen van de stortactiviteiten is de locatie gebruikt als weiland en graasden er koeien, schapen en paarden. Het grazen werd gestaakt toen bekend werd dat de bovenste grondlaag (deklaag) niet meer voldeed aan de huidige eisen. Op sommige plaatsen was er dus afval aan de oppervlakte aanwezig. De stortplaats wordt nu afgedekt met een voldoende dikke deklaag.
Na de werkzaamheden kunnen de percelen weer gebruikt worden voor beweiding.
Het streven is dat eind 2018 de stortplaats volledig is afgedekt met schone grond. Koeien, paarden en schapen kunnen er dan weer grazen.
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden