Riolering Exmorra

Na de bouwvakvakantie zijn wij in opdracht van de Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân de werkzaamheden t.b.v. het project ‘Riolering Exmorra’ aan de Dorpstraat en Dominee Wilh. A. Brakelstrjitte begonnen.
Op dit project moeten wij twee rioolgemalen verwijderen en daarvoor in de plaats één groot rioolgemaal aanbrengen welke middels een 400m1 lange gestuurde boring van PE-buis verbinding maakt met een bestaande persleiding die het rioolwater van Exmorra naar de rioolwaterzuivering in Bolsward transporteert.
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het tracé, waar wij nieuwe rioleringen moeten aanbrengen en rioleringen moeten vervangen, op een oude dijk en oude boerderijplaatsen ligt welke tot de ijzertijd terug kunnen gaan. Mogelijk is er een oude terp of middeleeuwse ophogingslagen die dienden om de huiskavels op gelijk niveau met de voormalig dijk te brengen en kunnen de profielen mogelijk informatie geven over de opbouw van de middeleeuwse dijk, ophogings- en terplagen. Onze rioolwerkzaamheden zullen, dankzij onze Nederlandse Erfgoedwet, onder archeologische begeleiding uitgevoerd worden en zullen we, wat Exmorra betreft, weer wat meer over onze geschiedenis te weten komen.

Súdwest-Fryslân Wetterskip Fryslân Riolering gemaal Exmorra ominee Wilh. A. Brakelstrjitte 1
Súdwest-Fryslân Wetterskip Fryslân Riolering gemaal Exmorra ominee Wilh. A. Brakelstrjitte 2Súdwest-Fryslân Wetterskip Fryslân Riolering gemaal Exmorra ominee Wilh. A. Brakelstrjitte 3Súdwest-Fryslân Wetterskip Fryslân Riolering gemaal Exmorra ominee Wilh. A. Brakelstrjitte 4
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden