Aanleggen vispassage bij de sluis Ezumazijl

Het rijksmonument ‘Sluis Ezumazijl’ is een spui- en keersluis uit 1672 tussen de Zuider Ee en de Raskes, die in verbinding staat met het Lauwersmeer. Hier brengen wij, in opdracht van de Gemeente Noard East Fryslân en in samenwerking met Wetterskip Fryslân, een vispassage aan zodat de vissen van zoet naar brak water en andersom kunnen zwemmen middels lokwater en stromingen welke door pompen wordt verzorgd. I.v.m. het stormseizoen welke 1 oktober begint dient de primaire waterkering voor deze datum volledig hersteld te zijn. Het volledige werk zal 1 november a.s. gereed zijn.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2022 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden