Herinrichting Emmakwartier te Alkmaar

Alkmaar, juli 2018

Begin april 2018 is SCHOT Infra begonnen met de herinrichting van het Emmakwartier te Alkmaar. Het gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel waarbij de hemelwaterleidingen uitgevoerd worden al een infiltratieriool. De hemelwaterleidingen van de woningen worden afgekoppeld van het vuilwaterriool door deze over te zetten op het hemelwaterstelsel. Ook worden de bomen en lichtmasten in de wijk vervangen. De terreinverharding zal worden hersteld met bestaande en nieuwe verharding, alles in een duurzame gebakken uitvoering.

De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en naar verwachting in juni 2019 gereed zijn.

De plattegrond van de  faseringen en verdere informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op de website van Stadswerk072;
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden