Bouw- en woonrijp maken Dorpshart te Stompetoren

Alkmaar, september 2018

De plannen voor Dorpscentrum Stompetoren, al bijna vijftien jaar hét gespreksonderwerp in het dorp, zijn in uitvoering.

Een dorpshart voor Stompetoren is een jarenlang gekoesterde wens van de bewoners. Om eensgezind een plan te ontwikkelen is een hele opgave geweest. Vele ideeën en plannen hebben de revue gepasseerd om vervolgens weer te sneuvelen. Maar niemand wilde het dorpshart opgeven. De creativiteit borrelde aan alle kanten.

Inmiddels is Schot Infra namens de gemeente gestart met het bouw- en woonrijp maken van het project. Voorlopig is de planning: bouwrijp maken eerste fase (horecagebouw en grondgebonden woningen) vanaf september 2018. Voorjaar 2019 sloop Het Schermer Wapen gevolgd door start bouwrijp maken tweede fase (supermarkt en appartementen rond dorpsplein).

2018090514392
2018090514432
2018090614432
2018090710122
2018090710222
2018092007392