Gemeente Sudwest-Fryslân ‘Rioolvervanging Zijlroede, Wierde en Wagenbrugge te Sneek’

De Wijk ‘Stadsfenne’ is een wijk in Sneek die hoofzakelijk in de jaren ’60 van de vorige eeuw tot stand is gekomen.
De gemeente Sudwest-Fryslân is de laatste jaren bezig deze wijk gefaseerd op te knappen door de rioleringen te vervangen en alle verhardingen te upgraden.
Schot infra heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de hofjes; Zijlroede, Wierde en Wagenbrugge op te knappen.
Na de bouwvakvakantie zijn wij begonnen met de Zijlroede welke inmiddels gereed is. Hier hebben wij de oude riolering vervangen en nieuw, onderheid riool aangebracht, alsmede een infiltratieriolering die het regenwater van de daken en de kolken naar de vijvers in de wijk transporteert.
Op dit moment zijn wij bezig in de Wierde welke, net als de Wagenbrugge, een kopie van de Zijlroede is.
Begin volgend jaar starten we aan de Wagenbrugge. Als de weersomstandigheden het toelaten, zal het project eind maart gereed zijn.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden