Vervangen persleiding Havenkade IJmuiden - Design & Construct

IJmuiden, juli 2017

De persleiding langs de Havenkade te IJmuiden heeft een diameter van 250 mm en draagt zorg voor de afvoer van vuil rioolwater afkomstig van het Middenhavengebied richting het gemeentelijk rioolstelsel. De laatste jaren werd duidelijk dat het verouderde gedeelte langs de Havenkade diverse keren problemen met zich mee bracht en over een lengte van ca. 350 m vervangen diende te worden.

Vanwege de aanwezigheid van veel kabels en leidingen in het bestaande tracé, uit financiële overweging en om het waarborgen van de vuilwaterafvoer tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk te verstoren hebben wij voorgesteld om een nieuw tracé te kiezen voor de persleiding. In nauw overleg met Zeehaven IJmuiden en de gemeente Velsen is besloten een nieuw tracé kiezen aan de west- en zuidzijde van de Havenkade.

In het tracé zijn 2 gestuurde boringen toegepast, één boring van 77 m lang onder de Rotonde Dokweg door en één boring van 51 m lang onder het asfalt van de Havenkade door.

Na het aanleggen van de nieuwe persleiding is deze beproeft en is de bestaande persleiding dichtgeschuimd.
Al met al een uitdagende klus, waarbij bijvoorbeeld ter plaatse van de Rotonde Dokweg maar liefst 63 kabels en leidingen werden gekruist. Vanwege werkzaamheden ter plaatse van een primaire waterkering was vergunning van het Hoogheemraadschap benodigd. Bij de kruising met een olieleiding kon alleen worden gestart met een goedgekeurd werkplan en een ondertekende ‘crossing-agreement’.

De persleiding kon vlak langs een aanwezige betonnen bunker worden aangebracht.
persleiding aanleggen
persleiding aanleggen
persleiding aanleggen
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden