Schot Infra volop bezig met onderhoud riolering

In opdracht van Stadswerk072 verzorgt Schot Infra dagelijks het onderhoud aan de riolering van de gemeente Alkmaar. Hieronder vallen het herstellen van defecte kolkleidingen en huisaansluitingen, het herstellen van putranden en het doorspuiten / reinigen van huis- en kolkaansluitingen.

In opdracht van Insituform verzorgt schot infra de onderhoudswerkzaamheden aan de rioleringen in de Noordkop van o.a de gemeentes Schagen en Den Helder. Insituform zal aldaar de rioolstrengen reinigen, inspecteren en relinen. Bij reparaties waar grondwerk verricht moet worden en riolering vervangen dient te worden zal Schot Infra deze werkzaamheden uitvoeren.

In opdracht van Remondis (voorheen Facta) renoveert Schot Infra op dit moment 166 rioolgemalen in de Rijp, Graft, Marken Binnen, Noordeinde en Graftdijk. Hierbij verzorgt Schot Infra de civieltechnische werkzaamheden voor de minigemalen. Aangezien dit regelmatig in verontreinigde grond plaats vindt worden de werkzaamheden uitgevoerd conform de BRL 7000 (Uitvoeren van (water-) bodemsaneringen).

onderhoud kolk oud
onderhoud kolk nieuw
onderhoud t stuk oud
onderhoud t stuk nieuw
onderhoud huisaansluiting nieuw
19-1
19-3
IMG_20180924_223847
IMG_20180924_224041