Onderwater aansluiting hemelwaterriool Eilandswal te Alkmaar

Op de hoek van de Eilandswal en Oudorperdijkje is er onlangs een nieuw appartementencomplex gebouwd. Stadswerk072 heeft Schot Infra middels de raamovereenkomst onderhoud riolering opdracht verleend om aldaar de huisaansluitingen voor hemelwater en vuilwater aan te leggen. Kwinfra heeft voor deze werkzaamheden een aanlegtekening gemaakt, grondonderzoek uitgevoerd, vergunningen aangevraagd en een bemalingsplan opgesteld.
De vuilwateraansluitingen zijn onder saneringsomstandigheden aangebracht. Schot Infra is BRL7000 gecertificeerd en heeft de aansluitingen met een DLP-er uitgevoerd in veiligheidsklasse oranje niet vluchtig.
De hemelwateraansluiting moest onder de waterlijn op het Noordhollandsch Kanaal worden aangesloten.
Door de inzet van de duikploeg van COW hebben we de damwand van het kanaal waterdicht gemaakt. Vervolgens is er een hulpstuk op de damwand gelast om de verbinding met het hemelwaterriool te creƫren. Na het aanbrengen van de gehele hemelwaterriool is er door de duikploeg onder water een gat gebrand om de uiteindelijke verbinding met het kanaal te maken.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden