Onderheid rioolgemaal Troelstraplein te Koog aan de Zaan

In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft SCHOT Infra bv het gemaal aan het Troelstraplein vervangen. Het uit 1974 stammende vijzelgemaal was hard toe aan vernieuwing.
Vanwege de diepte van de bouwput is allereerst een stalen damwandkuip aangebracht waarin de houten paalfundering is geplaatst.

Vervolgens is het rioolgemaal op de houten stelvloer aangebracht.

Om de bestaande riolering aan te sluiten op het nieuwe gemaal diende een zogenaamde “hondehokput” te worden aangebracht tussen de bestaande inspectieput en het oude gemaal.
Om de onderheide hondehokput te kunnen plaatsen is een stalen sleufbekisting aangebracht naast de stalen damwandkuip. Deze hondehokput werd aangesloten op het nieuwe gemaal waarna het rioolwater op het nieuwe onderheide rioolgemaal kon lozen.

Het oude gemaal met opbouw was inmiddels buiten werking gesteld en kon worden gesloopt.

Na voltooiing van de nieuwe onderheide riolering en de sloop van het vijzelgemaal kon het straatwerk worden aangebracht en konden de hekwerken rondom het speelterrein worden herplaatst.

De afvoer van rioolwater uit Koog aan de Zaan is voor de komende jaren weer gewaarborgd.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden