Maatregelen wateroverlast Markenbinnen

Markenbinnen, februari 2019

In opdracht van Stadswerk072 is Schot Infra een gedeelte van het riool aan het vervangen in Markenbinnen. Tijdens de reguliere rioolinspectie kwamen er diverse technische gebreken aan het licht van het riool. Daarnaast kwam het regelmatig voor dat er bij hevige regenval vuil(riool)water op straat kwam te staan. Stadswerk072 heeft daarom besloten om de riolering tussen de Dorpsstraat nummer 33 en nummer 39 in zijn geheel te vervangen. Voor de afvoer van het hemelwater komt er een aparte leiding. Daarmee komt er meer ruimte in het rioolstelsel, zodat vuilwater op straat tot het verleden behoort.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden