Hörmann Hal 4 aan de Robbenkoog te Alkmaar

In opdracht van Hörmann bv / de Geus Bouw bv is SCHOT Infra bezig met de civiel technische werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding met Hal 4 van Hörmann bv.

Allereerst heeft SCHOT Infra de bouwput beton klaar gemaakt. Vervolgens is de buitenriolering aangebracht.

nieuwbouw grondwerk terreinverharding hörmann alkmaar 1

Tevens hebben wij het grond- en straatwerk uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van diverse kabels waarbij we ook assistentie hebben verricht bij de aanleg van de kabels.

nieuwbouw grondwerk terreinverharding hörmann alkmaar 2

Vanwege de beperkte ruimte en de grote hoeveelheid kabels ter plaatse van het hoogspanningsgebouw hebben wij dit gekruist middels een gestuurde boring.

nieuwbouw grondwerk terreinverharding hörmann alkmaar 3

Door de boring iets langer te maken kon een inrit van Hörmann intact blijven waarmee de aan- en afvoer gewaarborgd bleef.

Nadat de bouw grotendeels voltooid was heeft SCHOT Infra de terreinverharding aangebracht. Deze bestond grotendeels uit betonplaten met een parkeerterrein van betonstraatstenen.

nieuwbouw grondwerk terreinverharding hörmann alkmaar 4nieuwbouw grondwerk terreinverharding hörmann alkmaar 5nieuwbouw grondwerk terreinverharding hörmann alkmaar 6

SCHOT Infra bv wenst Hörmann veel succes met de ingebruikname van de nieuwe Hal 4.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden