Het Nieuwe Glas te Tuitjenhorn

In opdracht van Zeeman Vastgoed is SCHOT Infra bezig met het Bouw- en Woonrijp maken van Nieuwbouwplan Het Nieuwe Glas te Tuitjenhorn. Nadat de sloop van de opstallen had plaats gevonden kon SCHOT starten met het Bouwrijp maken van het terrein. Gezien de aanwezige grondslag is ter plaatse van de rioolsleuf en het cunet op voorhand zand aangebracht. Vervolgens kon er gestart worden met de aanleg van 1165 meter vuilwaterriool en hemelwaterriolering. Tevens zijn er 6 stuks duikers ø800 met uitstroombakken aangebracht om de nieuwe sloten onderling te verbinden. Langs de slootkanten is deels beschoeiing aangebracht. Voor de resterende slootkanten is voor een natuurlijk talud gekozen. Om de bereikbaarheid voor de bouwers te waarborgen is er een bouwweg van betonstraatstenen op een fundering van menggranulaat aangebracht. Voorlopig kunnen de bouwers volop aan de slag waarna SCHOT aan het einde van de bouwwerkzaamheden het werk zal Woonrijp maken. Na voltooiing van de werkzaamheden is er een mooie woonwijk gecreëerd ter plaatse van het voormalige kassencomplex waar toekomstige bewoners veel woongenot kunnen beleven.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden