Herinrichting zijstraten Strandweg te IJmuiden

Begin oktober 2020 is gestart met de herinrichting van de zijstraten van de Strandweg te IJmuiden. Zeehaven IJmuiden NV is met SCHOT Infra b.v. overeengekomen om deze herinrichting uit te voeren. SCHOT heeft in de periode 2012 – 2016 de herinrichting van het Middenhavengebied uitgevoerd. SCHOT heeft van veel geduld en medewerking kunnen genieten tijdens deze werkzaamheden. Het gebied is behoorlijk opgewaardeerd en heeft een veel beter aanzien gekregen. 

De locatie van de herinrichting hebben wij hieronder aangegeven. De uitvoering is buiten gestart op 5 oktober 2020. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio maart 2022 zijn afgerond. Het werk is in fases verdeeld om de overlast tot een minimum te beperken. 

In 2020 hebben de herinrichtingswerkzaamheden nog alleen plaats gevonden ter plaatse van de Rondweg. Onze projectleider, de heer Jerry Blom, heeft inmiddels de diverse belanghebbenden hierover geïnformeerd. Tijdens de werkzaamheden zullen de overige belanghebbenden in het gebied nader worden ingelicht.

Contactgegevens Schot Infra

Bezoekadres:
Vreekesweid 46, 1721 PR, Broek op Langedijk
Correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Schot Infra Zijstraten Strandweg IJmuiden
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden