Herinrichting Oranjebuurt Fase 4 Bergen

Bergen, april 2018,

In opdracht van de gemeente Bergen is Schot Infra 8 januari j.l. gestart met de reconstructie van het riool en herinrichting van de oranjebuurt fase 4 in Bergen.
Het gaat om de oostelijke delen van de Prins Bernhardlaan, Emmalaan, Marijkelaan en het laatste deel van de Oranjelaan. Het riool wordt vervangen en het gebied wordt ingericht als 30-kilometerzone. De wegen worden opnieuw bestraat en er komen parkeerplaatsen, zodat er niet meer in de bermen geparkeerd behoeft te worden. De voetpaden in het Oranjeplantsoen worden verbeterd en een klein strand wordt bij de plas aangelegd. Het plan is in samenspraak met de buurt gemaakt.
Al het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de ondergrond en blijft in het gebied. Hiervoor worden tienduizenden viltjes tussen de her te gebruiken gebakken straatstenen aangebracht.
De werkzaamheden zullen tot augustus 2018 duren.
Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden