Herinrichting Molenweidtje te Bergen NH

In opdracht van de Gemeente Bergen wordt door Schot Infra het Molenweidtje veilig ingericht.

De komende jaren zal het in dit gedeelte van Bergen gonzen van de bouwactiviteiten.
Sportcomplex De Beeck wordt momenteel herbouwd en op het voormalige terrein van BSV zullen er woningen verrijzen.
Eveneens zijn er plannen voor het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation.

Het zal hierdoor behoorlijk drukker worden met (bouw)verkeer.
Een belangrijk punt van aandacht zijn onder andere de scholieren van de Europese school die fietsend gebruik maken van het Molenweidtje.
Om al dit verkeer veilig af te wikkelen wordt het Molenweidtje grotendeels geschikt gemaakt voor verkeer in twee richtingen.

Langs het Molenweidtje wordt een vrij liggend fiets/voetpad aangelegd.
Waar de fietsers de rijbaan kruizen worden verkeersplateaus aangebracht en waar de rijbaan te smal is wordt de weg verbreed.
De nu gedane aanpassingen zijn van tijdelijke aard en voor de duur van de bouwwerkzaamheden.
Wanneer het bouwverkeer weg is zal het Molenweidtje vervolgens definitief worden ingericht.

Voor het project is er een bouwteam gevormd bestaande uit de Gemeente Bergen / JHSW / SCHOT Infra.
Dit bouwteam heeft met een juiste gezamenlijke mindset in korte tijd een goed en praktisch ontwerp gemaakt.
Om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstelling zijn uitkomende geschikte bestratingsmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt.

Afgelopen april zijn we gestart met de werkzaamheden.
Alle belanghebbenden zijn proactief benaderd en er zijn maatwerk-oplossingen genomen voor de bereikbaarheid.
Door een uitkiende fasering is de overlast beperkt gebleven.
De werkzaamheden zijn bijna afgerond en momenteel worden de verkeersplateaus gerealiseerd.

We zijn erg tevreden dat door onze werkzaamheden het Molenweidtje nu voor alle verkeersdeelnemers veilig is ingericht.
Wij willen onze opdrachtgever bedanken voor de fijne samenwerking.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden