Herinrichting Haulsterweg- Jousterweg te Haskerhorne in De Gemeente De Fryske Marren

In juli, vlak voor de bouwvakvakantie, wisten we ons 3e project van de Gemeente De Fryske Marren aan te nemen. “Herinrichting Haulsterweg - Jousterweg te Haskerhorne“ is een project welke bestaat uit 2 percelen, waarvan we perceel 1 (Haulsterweg) inmiddels grotendeels gereed hebben.
Perceel 2 (Jousterweg) wordt uitgevoerd in de maanden mei en juni van 2023. Het is een mooi project waar de gehele verharding (asfalt en bestratingen) inclusief funderingen vernieuwd worden en de opsluitingen vervangen worden door ‘in het werk gestorte‘ betonbanden.

Schot Infra, Sloop & Milieutechniek is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2024 | Schot Infra, Sloop & Milieutechniek | Alle rechten voorbehouden