grond1

Grondwerken

Schot Infra heeft een zeer ruime kennis en ervaring in het uitvoeren van grondwerk.

Grondwerkzaamheden die voor u verzorgd kunnen worden zijn:
– Grondverzet en grondtransporten bij ruilverkavelingen;
– De aanleg van vijvers en / of waterpartijen;
– Het ontgraven van klein- of grootschalige bouwputten;
– Graven van watergangen;
– De aanleg of het aanpassen (verzwaren) van dijken;
– Het aanleggen van ecologische oevers;
– Het bouwrijp maken ten behoeve van nieuwbouw of uitbreidingsplannen.

Schot Infra draagt zorg voor de juiste uitvoering van het grondwerk dat tevens van essentieel belang is voor het welslagen van natuurtechnische werkzaamheden.

Daarnaast worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd met eigen mensen en materieel. Door de ruime ervaring van onze medewerkers kunnen wij hoge producties genereren en kwalitatief hoogstaand werk afleveren.

In de uitvoeringsfase maken wij gebruik van modern en duurzaam materieel dat motorisch voldoet aan de geldende emissie-eisen voor CO2 en NOx (stikstofoxiden).

Dienstverlener voor civiele techniek

De organisatie is te typeren als oplossingsgericht, creatief, betrouwbaar en transparant.

Bezoekadres
Vreekesweid 46,
1721 PR Broek op Langedijk

Vestigingen
Ivoorstraat 12A Alkmaar
De Rijder 3 Zaandam
Jupiter 8 Heerenveen
Nieuw-Zeelandweg 3 Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 9060,
1800 GB Alkmaar

Contactgegevens
T +31 (0)88 – 542 40 00
E info@schot-infra.nl

 

De oplossing voor u?