alkmaar

Convenant duurzaam GWW

Schot Infra neemt regelmatig deel aan Convenant overleggen met (gemeentelijke) opdrachtgevers en andere marktpartijen. Doel van deze bijeenkomsten is kennisdeling, bevorderen van nnovatie, het verminderen van faalkosten en verspilling van openbare middelen door middel van procesverbetering tegen te gaan.

Deelname aan een Convenant vergt tijd, inspanning, is niet vrijblijvend en geeft geen garantie op het verwerven van projecten. Kennisdeling en kennisvergroting staan daarbij centraal, zowel bij de marktpartijen als bij de regionale overheden. Deelname valt onder het duurzaam ondernemen en vergt een investering van tijd en geld. Daarentegen biedt deelname significante voordelen zoals:
– Sneller toepassen van innovaties bij projecten;
– Sterke verbetering van de werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers;
– Vermindering van hinder voor burgers en bedrijven;
– Terugdringen van verspilling door routinematig inkopen;
– Toename creativiteit en verantwoordelijkheid van opdrachtnemers;
– Maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling, aanleg en onderhoud van de openbare ruimte.

De deelnemers aan een convenant krijgen na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden de gelegenheid om een in het convenant uitgevoerd project te evalueren en daarmee de opgedane kennis en ervaring onderling te delen van het project.

Dienstverlener voor civiele techniek

De organisatie is te typeren als oplossingsgericht, creatief, betrouwbaar en transparant.

Bezoekadres
Vreekesweid 46,
1721 PR Broek op Langedijk

Vestigingen
Ivoorstraat 12A Alkmaar
De Rijder 3 Zaandam
Jupiter 8 Heerenveen
Nieuw-Zeelandweg 3 Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 9060,
1800 GB Alkmaar

Contactgegevens
T +31 (0)88 – 542 40 00
E info@schot-infra.nl

 

De oplossing voor u?