mvook

CO2-bewust niveau 3

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat een bijdrage levert aan het proactief reduceren van de CO2-uitstoot als gevolg van de bedrijfsvoering.

Het uitgangspunt dat daarbij gehanteerd wordt is maximaal gericht op het eigen initiatief, behaalde resultaten en innovatie.

Co2-prestatieladder-670x270

 

Het doel van de ladder is om bedrijven:

– Te stimuleren de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen;
– Continu bezig te zijn met zoeken naar mogelijkheden om hun eigen CO2-emissie terug te dringen;
– Daadwerkelijk maatregelen uitvoeren die dit bewerkstelligen;
– Verworven kennis transparant te delen met collega’s, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en overheden om zo gezamenlijk de CO2-uitstoot te reduceren.

Schot Infra heeft zich gecommitteerd aan de CO2-prestatieladder en wil door continu de bedrijfsvoering te verbeteren lagere CO2-emissies, minder energiekosten, materiaal- en materieelbesparing bereiken.

Volg deze link voor een pdf.file van het Milieu- / CO2-communicatieplan 2017 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2019 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2019 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2018 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2018 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2017 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2017 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2016 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2016 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 2e helft 2015 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Periodieke rapportage (emissie inventaris) 1e helft 2015 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2019 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2018 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2017 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2016 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energie beoordelingverslag 2015 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2020 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2019 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2018 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2017 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Energiemanagement actieplan 2016 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de Beleidsverklaring (Schot Infra)

Archief:
Volg deze link voor een pdf.file van de Energie Audit Verslag 2014 en plan 2015 (Schot Infra)

Volg deze link voor een pdf.file van de periodieke rapportage 2014 (Schot Infra).

Volg deze link voor een pdf.file van het CO2 communicatieplan (Schot Infra).

Dienstverlener voor civiele techniek

De organisatie is te typeren als oplossingsgericht, creatief, betrouwbaar en transparant. 

Bezoekadres
Vreekesweid 46,
1721 PR Broek op Langedijk

Correspondentieadres
Postbus 9060,
1800 GB Alkmaar

Contactgegevens
+31 (0)88 – 542 40 00
info@schot-infra.nl

De oplossing voor u?